Vytvořte si Čestné prohlášení na míru zdarma

29744

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Čestné prohlášení (obecné)

Já,
níže podepsaný/á datum narození
DD.MM.RRRR
trvale bytem .
podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
čestně prohlašuji, že v listině ze dne
DD.MM.RRRR
označené jako , jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
čestně prohlašuji, že jsem nebyl pravomocně odsouzen ze spáchání a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
čestně prohlašuji, že v období neuplatňuji slevu na dani na nar.
DD.MM.RRRR
.
čestně prohlašuji, že jsem v období . Jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
V , dne
DD.MM.RRRR
.
_____________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • Konzultaci ohledně následků nepravdivosti čestného prohlášení. Jednání s protistranou. Vyhotovení souvisejících dokumentů.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Daniela Trávníčková
JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Registrační číslo: 01661

„Jsem advokátka se všeobecným zaměřením. “

Tip od právníka

  • Použijte, pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoliv skutečnosti.
  • Pokud potřebujete čestné prohlášení jednatele nebo jiného statutárního orgánu při jmenování, použijte toto čestné prohlášení.
  • Ne vždy musí být podpis na prohlášení ověřen, přesto doporučujeme tak učinit.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Čestné prohlášení (obecné) uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací