Vytvořte si Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu zákazu činnosti (klasicky jde o zákaz řízení motorových vozidel) může soud podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p90

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p350

Název soudu
Ulice a č.p.
PSČ, Město
V , dne
Navrhovatel:
Navrhovatel je
jméno a příjmení, nar.
Bytem trvalé bydliště
Trest zákazu
Zákaz činnosti spočívá v
Věc: Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
__________________________________________________________________
I
Odsouzení a uložený trest
Proběhlo odvolací řízení?
.
Byl jsem odsouzen název soudu ze dne , č. j. číslo jednací, který nabyl právní moci dne .
Byly mi uloženy tyto tresty:
-
Trest odnětí svobody v trvání počet měsíců měsíců. Trest byl odložen na zkušební dobu v trvání počet měsíců měsíců.
-
Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání počet měsíců měsíců. Tento trest tak vykonávám od _____ a v současné době jsem tak vykonal více než polovinu tohoto trestu.
Byl mi uložen peněžitý trest?
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
II
Odůvodnění návrhu
V současné době vedu řádný život. Po dobu výkonu trestu zákazu činnosti tento zákaz respektuji. To je možné ověřit dotazem na příslušný správní úřad či oddělení Policie České republiky a výpisem z trestního rejstříku.
Tento trest pro mne znamená výraznou změnu v mém dosavadním životě. Jeho výkon pro mne znamená výrazné omezení, které se projevuje zejména v tom, že rozveďte důvody.
Pracovní důvody
Zdravotní důvody
Veškeré funkce uloženého trestu byly již nyní naplněny. V současné době vedu řádný život. Uvědomil jsem si své pochybení, svého jednání lituji a slibuji, že se v budoucnu tohoto jednání již nedopustím. Další výkon tohoto trestu je pro mne velmi tvrdý a domnívám se, že není ani nadále potřebný. Účelu trestu bylo dosaženo.
Důkazy:
III
Návrh
S ohledem na výše uvedené
n a v r h u j i,
aby _____ rozhodl, že se podle § 90 trestního zákoníku podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu _____ měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Okresního soudu _____ ze dne _____, č. j. _____, který nabyl právní moci dne _____, a aby mi soud stanovil přiměřenou zkušební dobu podle § 90 odst. 2 trestního zákoníku.
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.