Vytvořte si návrh na úpravu styku nezletilého dítěte s prarodiči na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

K úspěšnosti návrhu tedy musejí být splněny tři podmínky:

1. příbuznost navrhovatele s dítětem (případně společenská blízkost, ale tento návrh je formulován na prarodiče a nikoliv na tyto případy)

2. existence citového vztahu ze strany dítěte k prarodičům, který není jen přechodný - je důležitý vztah dítěte k prarodičům, nikoliv naopak. Samozřejmě můžete uvést, že k dítěti máte dobrý vztah, ale důležitým k úspěšnosti návrhu je kladný vztah dítěte k Vám. 

3. musí být zřejmé, že by nedostatek styku s prarodiči znamenal pro dítě újmu

 

Uvedená šablona poskytuje návod, jak formulovat návrh. Návrh je třeba ovšem odůvodnit individuálními okolnostmi každého jednotlivého případu. Odůvodněte návrh co nejpodrobněji, pokud máte nějaké důkazy na prokázání svých tvrzení, označte je a připojte je k návrhu. 

Související rozhodnutí například usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. II. ÚS 2831/18-1, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, č. j. III. ÚS 187/17-1 a další. Prostudujte si, jakým způsobem soudy na podobné návrhy nazírají, ať máte co nejvíce šancí se svým návrhem uspět. 

název soudu
ulice
město
V město, dne
Ve vztahu mezi rodiči a dětmi, bylo rozhodnuto o svěření dítěte do péče?
Tato otázka míří k tomu, zda je o péči dítěte nějak rozhodnuto - zda je například svěřeno do péči matky, otce nebo do střídavé péče rodičů.

Pokud takto rozhodnuto nebylo, předpokládá se, že dítě žije s oběma rodiči. Proto budou ve vzoru vyplněni jako účastníci oba rodiče. 

Nezletilý:
Pohlaví
jméno dítěte, datum narození , bytem adresa
Rodiče
Jméno matky, nar.
bytem adresa
a
Jméno otce, nar.
bytem adresa
Prarodiče
Jméno babičky, nar.
bytem adresa
a
Jméno dědečka, nar.
bytem adresa
Věc: Návrh prarodičů na úpravu styku s nezletilým
_________________________________________________________________
I.
Odůvodnění návrhu
Navrhovatelé jsou prarodiče nezletilého označeného v záhlaví tohoto podání. Nezletilý se narodil navrhovatelů.
Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají (1) osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud (2) k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud (3) je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Nezletilý má k navrhovatelům velmi blízký citový vztah, který není jen přechodný, ale trvá od narození dosud, což vyplývá z následujících skutečností.
Již od narození se nezletilý s navrhovateli pravidelně stýkali, hráli si, chodili na procházky, jezdili na výletydalší aktivity.
Dále se dá říct, že další odůvodnění.
Problémy se stykem nastaly v době, kdy období problémů. Stalo se to, že příčina problémů.
Nezletilý je schopen vyjádřit svůj názor a styk si přeje.
V současné době je situace taková, že popis situace.
Navrhovatelé se snažili o vzájemnou smírnou domluvu, ale bez úspěchu.
Nedostatek styku s navrhovateli by pro dítě znamenal újmu, protože odůvodnění.
Navrhovatelé mají za to, že je v zájmu nezletilého, s ohledem na vše výše uvedené, aby se stýkal se svými prarodiči. Navrhovatelé jsou schopni se o nezletilého v době styku postarat. Nezletilý místo, kde by docházelo ke styku, zná, je pro něj přizpůsobené a vhodné.
Jsou děti schopny výslechu?
Důkazy:
výslech navrhovatelů
výslech rodičů
II.
Návrh
S ohledem na výše uvedené navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném dokazování vydal v souladu s ust. § 927 zákona č. 89/2012 Sb. tento
r o z s u d e k
I.
Rozsah styku je vždy individuální záležitostí. Záleží na okolnostech daného případu. Můžete zkusit využít předpřipravených možností, nebo navrhnout styk upravit podle Vašeho individuálního přání. 

_____, nar. _____, a _____, nar. _____, prarodiče nezletilého _____, nar. _____, jsou oprávněni se stýkat s nezletilým vždy:
v měsíci v době od hodin do konec styku
o letních prázdninách v rozsahu počet s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do datum daného kalendářního roku
o vánočních prázdninách počet s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do datum daného kalendářního roku
II.
Babička nebo dědeček nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště rodičů.
III.
Rodiče jsou povinni nezletilého na styk vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu a místě jej prarodičům předat.
IV.
Prarodiče jsou povinni nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu jej opět předat rodičům v místě jejich bydliště.
V.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
________________________
_____
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.