Vytvořte si Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukce

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Přidat komentář
Zrušit
, dátum narodenia
, trvale bytom
Přidat komentář
Zrušit
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Přidat komentář
Zrušit
prevádzkovateľom;
Přidat komentář
Zrušit
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Přidat komentář
Zrušit
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Přidat komentář
Zrušit
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Přidat komentář
Zrušit
marketingové účely;
Přidat komentář
Zrušit
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Přidat komentář
Zrušit
zaradenie osobných údajov do databázy;
Přidat komentář
Zrušit
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Přidat komentář
Zrušit
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Přidat komentář
Zrušit
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Přidat komentář
Zrušit
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Přidat komentář
Zrušit
v písomnej podobe;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.