Vytvořte si Odovzdávací protokol na mieru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukce

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Typ zmluvnej strany:
Přidat komentář
Zrušit
Meno a priezvisko:
Přidat komentář
Zrušit
Dátum narodenia:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydlisko:
Přidat komentář
Zrušit
Telefón:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(ďalej ako „Preberajúci“)
Přidat komentář
Zrušit
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Přidat komentář
Zrušit
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Přidat komentář
Zrušit
1
Definície
Přidat komentář
Zrušit
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Přidat komentář
Zrušit
0.1
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Přidat komentář
Zrušit
0.2
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Přidat komentář
Zrušit
2
Odovzdanie
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Přidat komentář
Zrušit
3
Stav meračov
Přidat komentář
Zrušit
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Přidat komentář
Zrušit
Elektrická energia:
Přidat komentář
Zrušit
Evidenčné číslo merača:
.
Přidat komentář
Zrušit
Stav:
.
Přidat komentář
Zrušit
Plyn:
Přidat komentář
Zrušit
Evidenčné číslo merača:
.
Přidat komentář
Zrušit
Stav:
.
Přidat komentář
Zrušit
Voda:
Přidat komentář
Zrušit
Evidenčné číslo merača:
.
Přidat komentář
Zrušit
Stav:
.
Přidat komentář
Zrušit
4
Vady Veci
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Přidat komentář
Zrušit
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dňa
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.35 € s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.