Create a customized Mzdový výměr na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
vydává pro
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
následující mzdový výměr:
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne hrubá mzda ve výši + slovy .
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti .
V město, dne
_____________________________________
Převzetí mzdového výměru
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne .
V , dne
___________________________
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.