Create a customized Mzdový výměr na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
vydává pro
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
následující mzdový výměr:
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne hrubá mzda ve výši slovy .
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti .
V město, dne
_____________________________________
Převzetí mzdového výměru
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne .
V , dne
___________________________
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.