Create a customized Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpání dovolené na míru for free

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel potřebuje určit (nařídit) čerpání dovolené zaměstnanci.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.

Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpání dovolené

Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne
Věc: Rozhodnutí zaměstnavatele o určení čerpání dovolené zaměstnance
Váš zaměstnavatel – jméno, datum narození , bytem adresa, Vám tímto jako zaměstnanci určuje čerpání dovolené, a to od do .
S pozdravem.
______________________________
_____
Převzetí rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené
Toto rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené bylo doručeno (předáno) dne
V , dne
___________________________
_____
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download the document in PDF and Word

Download the completed document in PDF and Word