Create a Customized Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpání dovolené na míru Gratis

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel potřebuje určit (nařídit) čerpání dovolené zaměstnanci.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
Název adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Věc: Rozhodnutí zaměstnavatele o určení čerpání dovolené zaměstnance
Add Comment
Cancel
Váš zaměstnavatel –
, datum narození
, bytem
, Vám tímto jako zaměstnanci určuje čerpání dovolené, a to od
do
.
Add Comment
Cancel
S pozdravem.
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Převzetí rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené
Add Comment
Cancel
Toto rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené bylo doručeno (předáno) dne
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

Your Document is Generating, Please Wait.