Create a customized Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpání dovolené na míru Gratis

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel potřebuje určit (nařídit) čerpání dovolené zaměstnanci.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne
Věc: Rozhodnutí zaměstnavatele o určení čerpání dovolené zaměstnance
Váš zaměstnavatel – jméno, datum narození , bytem adresa, Vám tímto jako zaměstnanci určuje čerpání dovolené, a to od do .
S pozdravem.
______________________________
_____
Převzetí rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené
Toto rozhodnutí zaměstnavatele o určení dovolené bylo doručeno (předáno) dne
V , dne
___________________________
_____
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download document as a Word document or a PDF

Download the final document as a Word document or a PDF file.