Create a customized Návrh na rozvod manželství

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Alternativním řešením je podání návrhu oběma manželi – pro tyto účely použijte vzor společného návrhu na rozvod.
  • Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem je zde.
  • Přehled, jak postupovat při rozvodu, je zde.

Návrh na rozvod manželství

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manžel“)
Manželka:
Jméno a příjmení: , rozená:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manželka“)
Návrh manžela na rozvod manželství podle ust. § 755 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Přílohy:
dle textu
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Máte spolu děti?
1 Vznik manželství
Manželství bylo uzavřeno dne před název instituce. U manželky se jedná o  manželství. U manžela se jedná také manželství.
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to adresa společného bydliště.
Důkazy:
Kopie oddacího listu manžela a manželky
2 Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manžel postupně zjistil, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou představy obou manželů ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne .
Manžel jako příčinu rozvratu manželství dále uvádí:
- popis příčiny rozvratu;
Přidat důvod
Manžel je proto přesvědčen, že manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, že je zcela vyloučeno obnovení manželského soužití a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Důkazy:
Výslech účastníků
Přidat důkaz
3 Petit
S ohledem na shora uvedené skutečnosti manžel ztratil manželce citový vztah. Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Proto manžel žádá, aby soud vydal následující:
r o z s u d e k
I. Manželství jméno manželky, rozené příjmení za svobodna, narozené _____, a jméno manžela, narozeného _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
_____________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.