Create a customized Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

This template was prepared by: Mgr. Kateřina Tomášková, Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka

Instructions

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Navrhovatelé:
Jméno matky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Matka“)
a
Jméno otce:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Otec“)
Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Přílohy:
– Kopie oddacího listu
– Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1 Úvod
Matka a otec shodně prohlašují, že manželství, a to dne před název instituce.
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, na obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Matka a otec shodně prohlašují, že mají nezletilého potomka, a to
jméno, datum narození , bytem adresa;
Navrhované důkazy:
– Rodný list nezletilého potomka
– Kopie oddacího listu matky a otce
2 Současný stav
Matka a otec shodně prohlašují, že ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Podle uzavřené dohody o výchově a výživě k nezletilému ve smyslu § 906 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nezletilé dítě svěřeno po dobu před a po rozvodu manželství do výchovy Nezletilé dítě se bude v době před a po rozvodu stýkat po předchozí dohodě s dle časových možností rodiče a preferencí nezletilého dítěte, jak je uvedeno níže.
3 Petit
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující rozsudek:
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
Nezletilý jméno, datum narození , se svěřuje na dobu .
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
________________________
_____
________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Kateřina Tomášková

Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka
1 500 Kč
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

This website uses cookies. Continuing browsing or clicking "I Agree" you consent to the use of cookies. More information