Create a customized Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Matka:
Jméno matky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Otec:
Jméno otce:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem
Přílohy:
- Kopie oddacího listu
- Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1 Úvod
Matka prohlašuje, že s otcem manželství, a to dne před .
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, o obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Matka prohlašuje, že mají s otcem nezletilého potomka, a to
jméno, datum narození , bytem adresa;
Podle informací matky otec vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství.
Navrhované důkazy:
- Rodné listy nezletilého potomka;
- Kopie oddacího listu matky a otce;
přidat další důkaz
Je znám příjem otce?
2 Příjem matky
Souhrnný příjem matky činí částku slovy, která se skládá z následujících druhů příjmů:
od zaměstnavatele tvoří částku slovy .
přidat další příjem
3 Příjem otce
Podle informací matky souhrnný příjem otce činí částku slovy, která se skládá z následujících druhů příjmů:
od zaměstnavatele tvoří částku slovy .
přidat další příjem
4 Současný stav
Matka prohlašuje, že ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Matka prohlašuje, že potomek _____:
- navštěvuje ročník školy název školy;
- zdravý;
- potřeby potomka potřebám dítěte tohoto věku;
přidat další informace
5 Petit
S ohledem na výše uvedené matka navrhuje, aby soud vydal následující
rozsudek:
_____, datum narození _____, bydlištěm _____, se svěřuje na dobu .
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.