Create a customized Oznámení o překážkách v práci na míru for free

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec nechodil do práce.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
  • Po dobu trvání překážek na straně zaměstnavatele má zaměstnanec právo na mzdu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Oznámení o překážkách v práci

Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne
Věc: Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele
Váš zaměstnavatel – jméno, datum narození , místem podnikání adresa, Vám tímto jako zaměstnanci oznamuje překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to od do .
Po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele nebudete docházet na pracoviště.
S pozdravem.
______________________________
_____
Převzetí oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci
Toto oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci mi bylo doručeno (předáno) dne
V , dne
___________________________
_____
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download the document in PDF and Word

Download the completed document in PDF and Word