Create a customized Plnou moc na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete zmocnit nějakou osobu k vykonávání určitých právních úkonů (jednání) za Vás nebo jí udělit generální plnou moc.
  • Plné moci může, ale nemusí předcházet uzavření Smlouvy příkazní, kde si můžete domluvit podmínky zastupování.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při uzavírání generálních plných mocí a jiných širokých plných mocí, plných mocí udělených pro soudní řízení a plných mocí k právním jednáním ve vztahu k převodu majetku a nemovitostem (často budete potřebovat ověřené podpisy).
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky naleznete zde.

Plná moc

Zmocnitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocnitel“)
tímto zmocňuje
Zmocněncem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocněnec“)
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval (generální plná moc).
Tato plná moc se uděluje na dobu , a to do .
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Zmocněnec má zejména právo přebírat doručované písemnosti.
V , dne
_____________________________________
_____
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.