Create a customized Předžalobní upomínku na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Ulice a č. p.:
PSČ a město:
V město, dne
Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Tuto výzvu činím
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši slovy s příslušenstvím, který vznikl na základě (dále jako „Dluh“).
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Dluh je složen z následujících položek:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do uhradil celý výše uvedený Dluh, a to na adrese .
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení .
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
____________________________
Jméno:
Telefon:
E-mail:
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.