Create a customized Předžalobní upomínku na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Ulice a č.p.:
PSČ a město:
V , dne
1 Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Tuto výzvu činím
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši slovy s příslušenstvím, který vznikl na základě (dále jako „Dluh“).
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Dluh je složen z následujících položek:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do uhradil celý výše uvedený Dluh, a to na adrese .
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení .
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem
____________________________
Jméno:
telefon:
e-mail:
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Jaroslav Zeman

Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
550 Kč
  • Ověříme, zda dlužník není hlášen na obecním úřadě, dále zda není v evidenci exekucí a zda proti němu není vedeno insolvenční řízení.
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.