Create a customized Předžalobní upomínku na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Instructions

  • Výzva dlužníkovi, aby splnil svůj dluh, jinak dojde k podání žaloby k soudu.
  • K posílení pozice věřitele, pokud chce dlužník platit, může sloužit Uznání dluhu nebo Zástavní smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Ulice a č. p.:
PSČ a město:
V město dne
Tuto výzvu činím
Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši slovy s příslušenstvím, který vznikl na základě (dále jako „Dluh“).
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Dluh je složen z následujících položek:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do uhradil celý výše uvedený Dluh, a to na adrese .
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení .
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
____________________________
Jméno:
Telefon:
E-mail:
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.