Create a customized Prohlášení o autorství na míru

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

.

Prohlášení o autorství

Jedná se o prohlášení o autorství k
Autor:
Jméno , bytem:
přidat dalšího autora
Pro účely tohoto prohlášení se autorským dílem rozumí počítačový program s názvem název programu, jehož základní funkce nebo části jsou: popis programu.
Autor prohlašuje:
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor autorského díla.
Mým tvůrčím příspěvkem na autorském díle je .
Potvrzuji, že jméno, datum narození , bytem adresa, je oprávněn ke změnám programu (autorského díla).
Panu _____, datum narození _____, bytem _____ , jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu)
Autorské dílo jsem tvořil ke splnění svých povinností ve smyslu § 58 autorského zákona a nesjednal jsem žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona, vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Závěrečná ustanovení
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu).
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.