Create a customized Prohlášení správce vkladu

This template was prepared by: Mgr. Jana Doušová, Incorporation and Legal Services s.r.o.

Instructions

Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.

Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Já, jméno, narozen/a , pobytem adresa, jako určený správce vkladu společnosti název a sídlo, založené dle ze dne , sepsané notářským zápisem pod číslem , tímto prohlašuji,
že zakladatel(é) společnosti název a sídlo splatil(i) svůj peněžitý vklad v celkové výši slovy, tj. % základního kapitálu společnosti, na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u banky, a to takto:
Vklad společníka: jméno – vklad slovy, splaceno ve % výši.
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Jana Doušová

Incorporation and Legal Services s.r.o.
99 Kč
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.