Create a customized Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu na míru

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.
  • Podpis musí být úředně ověřen.

Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Správce vkladu je
Já, jméno a příjmení, narozen , pobytem adresa, jako určený správce vkladu společnosti název a sídlo, založené ze dne ve formě notářského zápisu jméno notáře, , se sídlem sídlo notáře, pod číslem N , NZ , tímto ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
p r o h l a š u j i,
že zakladatel společnosti _____ splatil svůj peněžitý vklad v celkové výši slovy, tj. procento % základního kapitálu společnosti, na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u banky, a to takto:
Vklad společníka: jméno a příjmení – vkladová povinnost slovy byla splněna ve výši procento %.
Příloha:
kopie potvrzení banky ze dne
V dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.