Create a customized Prohlášení správce vkladu

This template was prepared by: Mgr. Jana Doušová, Incorporation and Legal Services s.r.o.

Instructions

Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.

Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Já, jméno, narozen/a , pobytem adresa, jako určený správce vkladu společnosti název a sídlo, založené dle ze dne , sepsané notářským zápisem pod číslem , tímto prohlašuji,
že zakladatel(é) společnosti název a sídlo splatil(i) svůj peněžitý vklad v celkové výši slovy, tj. % základního kapitálu společnosti, na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u banky, a to takto:
Vklad společníka: jméno – vklad slovy, splaceno ve % výši.
přidat další vklad
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Jana Doušová | Incorporation and Legal Services s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.