Create a customized Protokol o vyřízení reklamace na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

  • Při předání či přebírání reklamovaného zboží nezapomeňte pečlivě v protokolu zdokumentovat jeho stav v době převzetí či předání, čímž předejdete riziku náhrady za škody, které jste nezpůsobili.
  • Dbejte na vymezení opravy. V případě zbytečně širokého vymezení způsobu opravy by se Vám mohlo stát, že při opakované reklamaci bude zákazník vyžadovat vrácení finančních prostředků, i když by při pečlivějším vymezení tento nárok oprávněný nebyl.

Protokol o vyřízení reklamace

Osoba uplatňující reklamaci:
Typ osoby:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Přebírající“)
Podnikatel, u kterého byla reklamace uplatněna:
Typ smluvní strany:
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Předávající“)
( Přebírající a Předávající dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Reklamace následujícího : (dále jako „Předmět reklamace“), byla Předávajícím a vyřízena Předmětu reklamace spočívající v .
Přebírající podpisem tohoto protokolu stvrzuje, že mu byl Předmět reklamace vrácen.
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.