Create a customized Reklamační protokol na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

  • Při předání či přebrání reklamovaného zboží nezapomeňte pečlivě v protokolu zdokumentovat jeho stav v době převzetí či předání, čímž předejdete riziku náhrady za škody, které jste nezpůsobili.
  • Nezapomeňte uvést, jaký způsob vyřešení reklamace zákazník požaduje.

Reklamační protokol

Osoba uplatňující reklamaci:
Typ osoby:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Předávající“)
Podnikatel, u kterého byla reklamace uplatněna:
Typ smluvní strany:
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Přebírající“)
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Níže uvedeného dne byla Předávajícím uplatněna u Podnikatele reklamace tykající tohoto : (dále jako „Předmět reklamace“).
Předávající při reklamaci předložil následující dokumenty k Předmětu reklamace: .
Předávající reklamuje tyto vady: .
Předmět reklamace byl při předání Přebírajícímu Přebírajícím zkontrolován a Přebírající uvádí, že (kromě výše uvedené reklamované vady) Předmět reklamace
Předávající požaduje vyřízení reklamace Předmětu reklamace.
V , dne
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
299 Kč
  • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. Provedeme kontrolu specifikace reklamované věci a možnosti požadovaného způsobu řešení reklamace.
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.