Create a customized Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

  • Tento souhlas potřebujete, převádíte-li podíl v s. r. o., a. s. či v družstvu, který spadá do společného jmění manželů.
  • I přesto, že jde v základu o relativně jednoduchý vzor, dá se v něm mnoho zásadních věcí pokazit. Dbejte tedy značné pozornosti a pečlivosti vyplňování vzoru, jelikož chyba by mohla způsobit neplatnost převodu obchodního podílu.
  • Klíčová je pro platnost dokumentu řádná specifikace společnosti a velikost předmětného podílu.
  • Budete-li do souhlasu vtělovat podmínky souhlasu, musí jít o podmínky splnitelné. Zároveň je definujte tak, aby se např. kvůli příliš krátké době při udělení souhlasu nemusel souhlas uzavírat opakovaně apod.
  • Pokud plánujete častou dispozici s podíly v obchodních společnostech, např. obchodování s akciemi, bylo by vhodné uzavřít dohodu manželů o správě společného jmění, ve které bude sjednáno, že v záležitostech týkajících se společného jmění jedná pouze jeden manžel.
  • Pokud Vám nechce manžel souhlas podepsat a takové jednání není v souladu se zájmy rodiny či zájmy Vašimi a rodina tím nebude nijak dotčena, je možné žádat soud o nahrazení projevu vůle místo Vašeho manžela.
  • Vyvarujte se uzavírání smlouvy bez souhlasu druhého manžela, jelikož ten by se následně mohl dovolávat neplatnosti smlouvy o převodu a pravděpodobně by byl v žalobě také úspěšný. Důsledky pro Vás mohou být pak velice nepříznivé, např. vracení vyplacených zisků společnosti původním majitelům podílů atd.

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

1 Souhlas s převodem podílu
Já, jméno, datum narození , bytem adresa, jako vyslovuji souhlas s tím, aby
moje manželka nabyla podíl převáděný jméno rovnajícím se poměru vkladu slovy ku základnímu kapitálu název společnosti, IČO , se sídlem adresa, zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v pod sp. zn. , ve výši slovy.
Souhlas s převodem je udělen
V , dne
_________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.