Create a customized Společný návrh na rozvod

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Navrhovatelé:
Jméno manželky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manželka“)
a
Jméno manžela:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manžel“)
Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
– dle textu
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Máte spolu děti?
1
Vznik manželství
Manželství bylo uzavřeno dne před název instituce. U manželky se jedná o  manželství. U manžela se jedná také manželství.
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to adresa společného bydliště.
Důkazy:
Kopie oddacího listu manžela a manželky.
2
Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manželé zjistili, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne .
Manželé jako další příčiny rozvratu manželství uvádí:
-
popis příčiny rozvratu;
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
-
manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
-
manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu,
-
manželé oba usilují o rozvod manželství,
-
manželé uvádějí stejnou příčinu rozvratu manželství.
Důkazy:
Výslech účastníků.
Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
3
Petit
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující
r o z s u d e k:
I. Manželství jméno manželky, rozené rodné příjmení manželky, narozené _____, a jméno manžela, narozeného _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
_____________________
_____
_____________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.