Create a customized Společný návrh na rozvod

This template was prepared by: JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Navrhovatelé:
Jméno manželky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manželka“)
a
Jméno manžela:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manžel“)
Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
– dle textu
1 Vznik manželství
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne před název instituce. U manželky se jedná o manželství. U manžela se jedná také o manželství.
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství. Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to adresa společného bydliště.
Důkazy:
Kopie oddacího listu manžela a manželky.
2 Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manželé zjistili, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne .
Manželé jako další příčinu rozvratu manželství uvádí:
popis příčiny rozvratu;
Přidat důvod
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
- manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
- manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu,
- manželé oba usilují o rozvod manželství,
- manželé uvádějí stejnou příčinu rozvratu manželství,
Důkazy:
Výslech účastníků.
Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
3 Petit
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující
r o z s u d e k:
I. Manželství jméno manželky, rozené rodné příjmení manželky, datum narození _____a jméno manžela, datum narození _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
_____________________
_____
_____________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.