Create a customized Výpověď na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instructions

 • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
 • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
 • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
 • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
 • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
 • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
 • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
 • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.

Výpověď

Jméno adresáta:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Věc: Výpověď
jméno, datum narození , bytem adresa, tímto vypovídá , kterou s vámi uzavřel dne (dále jako „Smlouva“).
Tato výpověď Smlouvy je dána
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí výpovědi
Tato výpověď byla doručena (předána) dne .
V , dne
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
500 Kč
 • 1) Nejprve Vás požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, kterou budete vypovídat. 2) Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. 3) Provedeme kontrolu rozsahu výpovědi a dodržení případných lhůt pro podání výpovědi. 4) Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek výpovědi. 5) Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup.
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.