Create a customized Výpověď na míru

51452

Users trust us

Show me user's feedback

Prepared by specialist
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Guarantee  Up-to-date
1

Customization

2

Summary

3

Generated document

Hide un-changeable paragraphs.

Výpověď

Jméno adresáta: .
Ulice a č. p.: .
Město a PSČ: .
V , dne
DD.MM.RRRR
Věc: Výpověď
jméno
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
, tímto vypovídá , kterou s vámi uzavřel dne
DD.MM.RRRR
(dále jako „Smlouva“).
Tato výpověď Smlouvy je dána .
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
S pozdravem,
______________________________
_____
Převzetí výpovědi
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
DD.MM.RRRR
.
V , dne
DD.MM.RRRR
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
If you order a revision of this legal document, the law firm also provides:
  • 1) Nejprve Vás požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, kterou budete vypovídat. 2) Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. 3) Provedeme kontrolu rozsahu výpovědi a dodržení případných lhůt pro podání výpovědi. 4) Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek výpovědi. 5) Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup.

E-mail my contract to in PDF and Word

You can create this contract for only 199 CZK or activate monthly membership for the same price. The membership includes 5 documents per month with all future changes for free.

Submit voucher

This is premium feature. Available for premium users only. Create premium account.

This legal document has been drawn up by

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registration ID no. 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Lawyer’s hint

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Don’t have time to finish it now?

We will save this document Výpověď. Just give us your email address and we will take care of the rest!

We want to improve Legito for you. Thank you very much for your help!

This website uses cookies. Continuing browsing or clicking "I Agree" you consent to the use of cookies. More information