Create a customized Výpověď z pracovního poměru na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud vypovídáte pouze pracovní smlouvu; na vše ostatní užijte obecnou výpověď.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Výpověď z pracovního poměru

Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne
Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí
jméno, datum narození , bytem adresa, tímto jako vypovídá pracovní poměr u vás, jako zaměstnavatele, podle ust. § 50 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), který byl založen pracovní smlouvu uzavřenou dne (dále jako „Smlouva“).
Tato výpověď Smlouvy je dána
Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby.
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí výpovědi
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
V , dne
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
I would like my document verified by a solicitor’s office

Mgr. Vojtěch Říha

JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
1 500 Kč
  • Komplexní právní posouzení výpovědi z pracovního poměru s ohledem na bohatou judikaturu tak, aby výpověď byla udělená platně.
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Pleas wait, document is now generating.