Create a Customized Výpověď z pracovního poměru na míru

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud vypovídáte pouze pracovní smlouvu; na vše ostatní užijte obecnou výpověď.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
, tímto jako
vypovídá pracovní poměr u vás, jako zaměstnavatele, podle ust. § 50 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), který byl založen pracovní smlouvu uzavřenou dne
(dále jako „Smlouva“).
Add Comment
Cancel
Tato výpověď Smlouvy je dána
Add Comment
Cancel
Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby.
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Převzetí výpovědi
Add Comment
Cancel
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.