Create a customized Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud chce zaměstnanec nebo zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ve zkušební době.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V město, dne
Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
jméno, datum narození , bytem adresa , tímto jako ruší ve zkušební době pracovní poměr u vás jako zaměstnavatele, podle ust. § 66 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který byl založen pracovní smlouvou uzavřenou dne (dále jako „Smlouva“).
Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době je dáno
Pracovní poměr končí .
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí zrušení pracovního poměru
Toto zrušení pracovního poměru bylo doručeno (předáno) dne .
V , dne
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.