Create a customized Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud chce zaměstnanec nebo zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ve zkušební době.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V město, dne
Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
jméno, datum narození , bytem adresa , tímto jako ruší ve zkušební době pracovní poměr u vás jako zaměstnavatele, podle ust. § 66 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který byl založen pracovní smlouvou uzavřenou dne (dále jako „Smlouva“).
Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době je dáno
Pracovní poměr končí .
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí zrušení pracovního poměru
Toto zrušení pracovního poměru bylo doručeno (předáno) dne .
V , dne
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
I would like my document verified by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 199 Kč (240,79 Kč with VAT)

Please wait, document is now generating.