Informace pro spotřebitele

1.    Provozovatel tímto podle ust. § 1811 a násl. Občanského zákoníku informuje Uživatele, že:

  • adresa pro doručování písemností Provozovateli je Cyrilská 7, 602 00 Brno;
  • telefonický kontakt Provozovatele je +420 773 794 651;
  • adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je support@legito.com.                                                

2.    Odměna Provozovatele je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v aplikaci Legito.

3.    Uživatel je povinen zaplatit odměnu Provozovateli jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v UI, zejména platební kartou prostřednictvím platební brány nebo prostřednictvím platební služby PayPal nebo bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, č. ú. 107-6996270277/0100, a to s variabilním symbolem, který je uveden v potvrzení doručeném (zobrazeném) Uživateli.

4.    Vzhledem k charakteru poskytované služby nevznikají Uživateli žádné náklady na dodání.

5.    K užívání aplikace Legito je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera, a to vždy v nejaktuálnější dostupné verzi.

6.    Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

7.    Údaje o uzavření smluv mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou uloženy databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Provozovatele.

8.    Smlouvu lze uzavřít v jazycích uvedených u daného státu v aplikaci Legito.

9.    Proces uzavírání smluv je uveden výše v příslušných obchodních podmínkách uvedených v aplikaci Legito.

10.   Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském rozhraní aplikace Legito; opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím aplikace Legito a tam, kde to uživatelské rozhraní aplikace Legito neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci Legito.

11.   Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

12.   Provozovatel využívá mimosoudního řešení sporů ČOI.

13.   Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace Legito lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem.

14.   Následující ustanovení se vztahují pouze na spotřebitele v členských státech EU:

14.1  Pro spotřebitele ve smyslu článku 6 odstavec 1 nařízení (ES) č 593/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) platí, že v důsledku volby práva uvedeného v těchto obchodních podmínkách nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila.

14.2  Pro spotřebitele ve smyslu článku 4 odstavec 1 nařízení (EU) č 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 platí, že spotřebitelé mohou využít mimosoudního (alternativního) řešení sporů prostřednictvím internetové platformy dostupné z internetové adresy webgate.ec.europa.eu/odr.