Vytvořte si Mzdový výměr na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
vydává pro
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
následující mzdový výměr:
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne hrubá mzda ve výši + slovy .
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti .
V město, dne
_____________________________________
Převzetí mzdového výměru
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne .
V , dne
___________________________
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.