Vytvořte si Návrh na rozvod manželství

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Alternativním řešením je podání návrhu oběma manžely – pro tyto účely použijte vzor společného návrhu na rozvod.
  • Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem je zde.
  • Přehled, jak postupovat při rozvodu, je zde.

Návrh na rozvod manželství

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manžel“)
Manželka:
Jméno a příjmení: , rozená:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manželka“)
Návrh manžela na rozvod manželství podle ust. § 755 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Přílohy:
dle textu
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Máte spolu děti?
1
Vznik manželství
Manželství bylo uzavřeno dne před název instituce. U manželky se jedná o  manželství. U manžela se jedná také manželství.
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to adresa společného bydliště.
Důkazy:
Kopie oddacího listu manžela a manželky
2
Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manžel postupně zjistil, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou představy obou manželů ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne .
Manžel jako příčinu rozvratu manželství dále uvádí:
-
popis příčiny rozvratu;
Manžel je proto přesvědčen, že manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, že je zcela vyloučeno obnovení manželského soužití a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Důkazy:
Výslech účastníků
3
Petit
S ohledem na shora uvedené skutečnosti manžel ztratil manželce citový vztah. Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Proto manžel žádá, aby soud vydal následující:
r o z s u d e k
I. Manželství jméno manželky, rozené příjmení za svobodna, narozené _____, a jméno manžela, narozeného _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
_____________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.