Vytvořte si Návrh na rozvod manželství

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Alternativním řešením je podání návrhu oběma manželi – pro tyto účely použijte vzor společného návrhu na rozvod.
  • Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem je zde.
  • Přehled, jak postupovat při rozvodu, je zde.

Návrh na rozvod manželství

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manžel“)
Manželka:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Manželka“)
Návrh na rozvod manželství podle ust. § 755 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Přílohy:
– dle textu
1 Vznik manželství
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne před název instituce. U manželky se jedná o manželství . U manžela se jedná o manželství .
Oba jsou české národnosti a českého státního občanství. Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to adresa společného bydliště.
Navrhované důkazy:
– Kopie oddacího listu manžela a manželky
2 Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu trvání manželství však manžel postupně zjistil, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Manžel je přesvědčen, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Manžel jako příčinu rozvratu manželství uvádí:
popis příčiny rozvratu;
Navrhované důkazy:
– Výslech účastníků
3 Petit
S ohledem na shora uvedené skutečnosti manžel ztratil k manželce citový vztah a důvěru a jejich manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, a proto manžel žádá, aby soud vydal následující rozsudek.
Manželství uzavřené dne _____ mezi paní _____, datum narození _____, bytem _____ a panem _____, datum narození _____, bytem _____, se rozvádí
_____________________.
_____.
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Bc. Milan Trávníček

JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
1 000 Kč
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.