Vytvořte si Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Navrhovatelé:
Jméno matky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Matka“)
a
Jméno otce:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Otec“)
Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Přílohy:
– Kopie oddacího listu
– Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1 Úvod
Matka a otec shodně prohlašují, že spolu manželství, a to dne před název instituce.
Matka a otec shodně prohlašují, že jejich manželství již není nadále funkční. Shodli se na tom, nechtějí dále žít společně. Prohlašují proto, že místně příslušnému soudu návrh na rozvod jejich manželství.
Matka a otec dále prohlašují, že mají nezletilé dítě, a to:
jméno, datum narození , bytem adresa;
Důkazy:
výslech otce a matky
rodný list dítěte
kopie oddacího listu
2 Současný stav
Účastníci jsou schopni řešit vzájemné problémy smírně a dohodou. Oba rodiče mají k dítěti silnou citovou vazbu.
Matka a otec shodně prohlašují, že nezl. _____ žije v současné době
Otcův průměrný čistý měsíční příjem činí slovy a matčin průměrný čistý měsíční příjem činí slovy.
Důkazy:
doklad o příjmech otce
doklad o příjmech matky
Úpravu provést
3 Petit
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující:
r o z s u d e k :
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
I.
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje na dobu po rozvodu manželství do .
Otec se zavazuje a je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou slovy měsíčně splatnou vždy do každého kolikátého. dne v měsíci předem k rukám počínaje dnem právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý týden v roce od od čas hodin do do čas hodin , a dále každý rok , a to konkrétně od datum od čas hodin do datum do čas hodin.
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště .
II.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
________________________
_____
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Bc. Milan Trávníček

JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
1 000 Kč
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.