Vytvořte si Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

49197

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
DD.MM.RRRR
Navrhovatelé:
Jméno matky:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Matka“)
a
Jméno otce:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Otec“)
Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Přílohy:
– Kopie oddacího listu
– Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1. Úvod
Matka a otec shodně prohlašují, že manželství , a to dne
DD.MM.RRRR
před
název instituce
.
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, na obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Matka a otec shodně prohlašují, že mají nezletilého potomka, a to
jméno
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
;
Navrhované důkazy:
– Rodný list nezletilého potomka
– Kopie oddacího listu matky a otce
2. Současný stav
Matka a otec shodně prohlašují, že ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Podle uzavřené dohody o výchově a výživě k nezletilému ve smyslu § 906 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nezletilé dítě svěřeno po dobu před a po rozvodu manželství do výchovy Nezletilé dítě se bude v době před a po rozvodu stýkat po předchozí dohodě s dle časových možností rodiče a preferencí nezletilého dítěte, jak je uvedeno níže.
3. Petit
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující rozsudek:
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
Nezletilý
jméno
, datum narození
DD.MM.RRRR
, se svěřuje na dobu .
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
________________________
_____
________________________
_____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Kateřina Tomášková
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka

„Poskytuji všestrannou profesionální právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva a vymáhání pohledávek.“

Tip od právníka

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací