Vytvořte si Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Matka:
Jméno matky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Otec:
Jméno otce:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem
Přílohy:
- Kopie oddacího listu
- Rodný list nezletilého dítěte
Trojmo
1
Úvod
Matka prohlašuje, že s otcem manželství, a to dne před .
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, o obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Matka prohlašuje, že mají s otcem nezletilého potomka, a to
jméno, datum narození , bytem adresa;
Podle informací matky otec vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství.
Navrhované důkazy:
- Rodné listy nezletilého potomka;
- Kopie oddacího listu matky a otce;
Je znám příjem otce?
2
Příjem matky
Souhrnný příjem matky činí částku + slovy, která se skládá z následujících druhů příjmů:
od zaměstnavatele tvoří částku + slovy .
3
Příjem otce
Podle informací matky souhrnný příjem otce činí částku + slovy, která se skládá z následujících druhů příjmů:
od zaměstnavatele tvoří částku + slovy .
4
Současný stav
Matka prohlašuje, že ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Matka prohlašuje, že potomek _____:
- navštěvuje ročník školy název školy;
- zdravý;
- potřeby potomka potřebám dítěte tohoto věku;
5
Petit
S ohledem na výše uvedené matka navrhuje, aby soud vydal následující
rozsudek:
_____, datum narození _____, bydlištěm _____, se svěřuje na dobu .
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.