Vytvořte si Plnou moc na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete zmocnit nějakou osobu k vykonávání určitých právních úkonů (jednání) za Vás nebo jí udělit generální plnou moc.
  • Plné moci může, ale nemusí předcházet uzavření Smlouvy příkazní, kde si můžete domluvit podmínky zastupování.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při uzavírání generálních plných mocí a jiných širokých plných mocí, plných mocí udělených pro soudní řízení a plných mocí k právním jednáním ve vztahu k převodu majetku a nemovitostem (často budete potřebovat ověřené podpisy).
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky naleznete zde.

Plná moc

Zmocnitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocnitel“)
tímto zmocňuje
Zmocněncem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocněnec“)
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval (generální plná moc).
Tato plná moc se uděluje na dobu , a to do .
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Zmocněnec má zejména právo přebírat doručované písemnosti.
V dne
_____________________________________
_____
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.