Vytvořte si Plnou moc na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete zmocnit nějakou osobu k vykonávání určitých právních úkonů (jednání) za Vás nebo jí udělit generální plnou moc.
  • Plné moci může, ale nemusí předcházet uzavření Smlouvy příkazní, kde si můžete domluvit podmínky zastupování.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při uzavírání generálních plných mocí a jiných širokých plných mocí, plných mocí udělených pro soudní řízení a plných mocí k právním jednáním ve vztahu k převodu majetku a nemovitostem (často budete potřebovat ověřené podpisy).
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky naleznete zde.

Plná moc

Zmocnitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocnitel“)
tímto zmocňuje
Zmocněncem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zmocněnec“)
1
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval (generální plná moc).
2
Tato plná moc se uděluje na dobu , a to do .
Tato plná moc zaniká také doručením oznámení o odvolání této plné moci Zmocněnci.
Zmocněnec má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Zmocněnec má zejména právo přebírat doručované písemnosti.
V , dne
_____________________________________
_____
Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
250 Kč
  • 1) Kontrola řádné identifikace zmocnitele a zmocněnce. 2) Kontrola rozsahu plné moci – časté jsou problémy s příliš rozsáhlým či naopak úzkým okruhem oprávnění, které jsou neprakticky zvoleny ve vztahu k tomu, co zmocnitel opravdu potřebuje zařídit. 3) Kontrola rizik, zejména ve vztahu k udělování generálních či širokých plných mocí, plných mocí k právním jednáním před soudy, právním jednáním ve vztahu k nemovitostem atd.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.