Jak postupovat při rozvodu?

Manželé jsou schopni se domluvit

1. Máte nezletilé děti?

Pokud ano, vytvořte návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem soudem (obsahuje dohodu samotnou).
Pokud děti nemáte, pokračujte na vypořádání majetku.

2. Vypořádání majetku

Dokážete se dohodnout na rozdělení majetku?
Vytvořte si dohodu o vypořádání vašeho majetku (a vašich dluhů), který spadá do společného jmění manželů (SJM).

3. Návrh na nesporný rozvod

Vytvořte si společný návrh na rozvod manželství. Jde o snazší a rychlejší variantu a soud rozvede manželství, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu (jedná se o tzv. rozvod bez zjišťování příčin rozvratu).

Manželé nejsou schopni se domluvit

1. Máte nezletilé děti?

Pokud ano a nejste schopnit se dohodnout v otázce péče o nezletilé dítě, vytvořte návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem.
Pokud děti nemáte, pokračujte návrhem na sporný rozvod.

2. Návrh na sporný rozvod

Vytvořte si návrh na rozvod manželství. Jedná se o tzv. rozvod se zjišťováním příčin rozvratu a celé řízení bude pravděpodobně trvat déle.

3. Vypořádání majetku

Nedokážete se dohodnout na rozdělení majetku?
Jeden z manželů podá žalobu o vypořádání SJM. Soud následně určí, komu bude co patřit a kdo koho případně vyplatí. Vypořádání majetku se u sporného rozvodu podává až po rozvodu samotném.

Cenový odhad rozvodu

Průměrná cena u advokáta
Cena v naší aplikaci
15 000 Kč
600 Kč
S Legitem ušetříte 14 400 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH, nezahrnují soudní poplatky a jsou orientační.

Mějte na paměti

Pokud máte nezletilé děti, musí být v každém případě před rozvodem manželství nejdříve soudem rozhodnuto o tom, kdo a jak bude o nezletilé děti pečovat. Soud buď schválí dohodu rodičů, anebo o této otázce sám rozhodne. Pokud jste schopni se na této otázce dohodnout a chcete, aby soud dohodu schválil, použijte vzor návrhu na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Pokud nejste schopni se dohodnout, použijte vzor návrhu na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem. Nemáte-li nezletilé děti, ani jeden ze vzorů nepotřebujete a přejděte k dalšímu dokumentu, který se týká vyrovnání majetku.

Pokud jste schopni dohodnout se na vypořádání majetku, který patřil do společného jmění manželů, použijte vzor dohody o vypořádání vašeho majetku. Pokud nejste schopni se na tom dohodnout, použijte vzor žaloby o vypořádání SJM, kterou podává jeden z manželů.

Pokud splníte zákonné předpoklady pro takzvaný nesporný rozvod podle § 757 občanského zákoníku:

  1. ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
  2. manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
  3. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu,

a souhlasí-li s rozvodem i druhý manžel, pak můžete použít vzor pro nesporný rozvod. Pokud není splněna byť jen jedna z podmínek, použijte vzor návrhu na sporný rozvod.