Jak postupovat při rozvodu

Jsou manželé schopní se domluvit?AnoNe


Krok 1: Máte nezletilé děti?

Pokud ano, vytvořte návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem soudem (obsahuje dohodu samotnou), pokud děti nemáte, pokračujte na krok 2.

Návrh na rozvod

Vytvořte žádost o sporný rozvod.

Krok 2: Majetek

Vytvořte dohodu o vypořádání vašeho majetku (a vašich dluhů), který spadá do společného jmění manželů (SJM).

Vypořádání majetku

Jeden z manželů podá návrh, aby jejich společný majetek a dluhy (společné jmění manželů) vypořádal soud a určil, komu co bude patřit a kdo koho případně vyplatí.

Krok 3: Návrh na nesporný rozvod

Vytvořte společnou žádost o nesporný rozvod.

Průměrná cena u advokáta:15 000 Kč

Cena v naší aplikaci: 600 Kč

Ušetříte:14 400 Kč

Soudní poplatek:2 000 Kč
Průměrná cena u advokáta:od 10 000 Kč

Cena v naší aplikaci: 200 Kč

Ušetříte:minimálně 9 800 Kč

Soudní poplatek:2 000 Kč

Nacházíte se v situaci, kdy Vám rozvod přijde jako jediné rozumné řešení? Jste-li schopni se domluvit, vytvořte si u nás nesporný návrh na rozvod. V opačném případě využijte sporný návrh.

Pomůžeme Vám i ve věci rozdělení majetku, pokud Váš majetek podléhá společnému jmění manželů (SJM). Samozřejmě myslíme i na manželství, ve kterých žijí nezletilé děti a proto si u nás můžete vytvořit také Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Tato dohoda je potřebná k rozvodu manželství a bez ní Vás v podstatě nerozvedou, pokud máte nezletilé děti.