Právní překlady

Čeština <> Angličtina

Překlady právních textů

Překlady smluv a jiných právních dokumentů obchodních společností, od zakladatelské listiny přes nájemní smlouvu až po projekty fúze.

Ověření soudního tlumočníka

Ověření překladů a právních jednání, při nichž je vyžadována přítomnost soudního tlumočníka, od ověřených překladů diplomů, přes výpisy z veřejných rejstříků až po zakladatelská právní jednání.

Jazykové konzultace k obchodní komunikaci

Jazykové a stylizační konzultace a revize obchodní korespondence, díky nimž budou vaše vztahy s obchodními partnery silnější.

Kurzy právní angličtiny

Právnická angličtina pro účely právní praxe v českém právním prostředí. Terminologie. Exaktnost vyjadřování. Trénink negociačních dovedností.

Tlumočení pro obchodní účely

Tlumočení při jednáních s obchodními partnery, se zákazníky, při uzavíraní mezinárodních kontraktů, při jednání o náhradě škody či o narovnání, atp.


Kontaktujte mě!

Ivana Hrubá

Od roku 2005 se jako překladatelka a soudní tlumočnice specializuji na právní překlady, především se zaměřuji na překlad českého práva do angličtiny.
V roce 2013 jsem založila společnost Belisha Beacon, která pomáhá právním profesionálům zdokonalovat se v právní angličtině a uplatnit ji v praxi.