Vytvořte si Předžalobní upomínku na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Ulice a č.p.:
PSČ a město:
V , dne
0.1 Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby
Tuto výzvu činím
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši slovy s příslušenstvím, který vznikl na základě (dále jako „Dluh“).
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Dluh je složen z následujících položek:
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do uhradil celý výše uvedený Dluh, a to na adrese .
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení .
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem
____________________________
Jméno:
telefon:
e-mail:
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Jaroslav Zeman

Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
550 Kč
  • Ověříme, zda dlužník není hlášen na obecním úřadě, dále zda není v evidenci exekucí a zda proti němu není vedeno insolvenční řízení.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.