Vytvořte si Prohlášení o autorství na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

.

Prohlášení o autorství

Jedná se o prohlášení o autorství k
Autor:
Jméno , bytem:
Pro účely tohoto prohlášení se autorským dílem rozumí počítačový program s názvem název programu, jehož základní funkce nebo části jsou: popis programu.
Autor prohlašuje:
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor autorského díla.
Mým tvůrčím příspěvkem na autorském díle je .
Potvrzuji, že jméno, datum narození , bytem adresa, je oprávněn ke změnám programu (autorského díla).
Panu _____, datum narození _____, bytem _____ , jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu)
Autorské dílo jsem tvořil ke splnění svých povinností ve smyslu § 58 autorského zákona a nesjednal jsem žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona, vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Závěrečná ustanovení
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu).
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.