Vytvořte si Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.
  • Podpis musí být úředně ověřen.

Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Správce vkladu je
Já, jméno a příjmení, narozen , pobytem adresa, jako určený správce vkladu společnosti název a sídlo, založené ze dne ve formě notářského zápisu jméno notáře, , se sídlem sídlo notáře, pod číslem N , NZ , tímto ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
p r o h l a š u j i,
že zakladatel společnosti _____ splatil svůj peněžitý vklad v celkové výši + slovy, tj. procento % základního kapitálu společnosti, na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u banky, a to takto:
Vklad společníka: jméno a příjmení – vkladová povinnost + slovy byla splněna ve výši procento %.
Příloha:
kopie potvrzení banky ze dne
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.