Vytvořte si Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem nebo akciovou společností a jejím členem představenstva nebo statutárním ředitelem.
  • Podle stanoviska odborné komise pro rekodifikaci jednatel nebo člen představenstva nemůže být zároveň zaměstnancem dané společnosti, pokud i přesto chcete, aby byl zaměstnancem, použijte Pracovní smlouvu.
  • Bez písemné smlouvy nemůže jednatel nebo člen představenstva brát odměnu za výkon funkce.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČO:
Sídlo:
Za kterou jedná:
Telefon:
E-mail:
1 Předmět Smlouvy
1.1 Statutární orgán se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2 Práva a povinnosti Smluvních stran
2.3 Statutární orgán v rámci výkonu funkce statutárního orgánu Společnosti je povinen zejména:
3 Zákaz konkurence
4 Náklady
4.1 Účelné vynaložené náklady Statutárního orgánu vzniklé při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce podle této Smlouvy hradí .
5 Dovolená
5.1 Smluvní strany ujednávají, že Statutární orgán má právo čerpat dovolenou v celkové délce v každém jednom kalendářním roce.
5.2 Statutární orgán právo na odměnu podle odst. této Smlouvy za dobu čerpání dovolené.
6 Trvání a ukončení Smlouvy
7 Důvěrnost
8 Rozhodné právo
9 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Lukáš Hojdn

Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
990 Kč
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.