Vytvořte si Smlouvu o výpůjčce na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instrukce

 • Použijte, pokud vypůjčujete nějakou věc (např. vozidlo, stroje či jiné věci).
 • Pozor, výpůjčka je klasicky bezúplatný právní institut.
 • Dbejte na pečlivé vymezení předmětu výpůjčky a případné pokyny k užívání věci, zejména pak v případech, kdy má věc nějaká specifika odlišná od ostatních věcí podobného druhu (nefunkční řazení, slabá autobaterie, speciální napaječ atd.).
 • I přesto, že je úprava smlouvy o výpůjčce dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
 • Pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku, použijte Smlouvu o zápůjčce
 • Pokud chcete, aby Vám za užívání věci někdo platil, použijte Nájemní smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výpůjčce

Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Typ smluvní strany:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1 Definice
Chci půjčit
1.1 V této Smlouvě „Věc“ znamená značky , model , VIN: , SPZ: , číslo technického průkazu: , barva .
2 Předmět smlouvy
2.2 Půjčitel půjčuje Věc Vypůjčiteli k užívání přiměřeným povaze věci.
2.3 Vypůjčitel právo Věc přenechat do užívání další osobě.
3 Předání věci
3.1 Půjčitel předá Věc Vypůjčiteli .
4 Vrácení Věci
Věc má být vrácena
4.1 Vypůjčitel se zavazuje Věc vrátit Půjčiteli nejpozději dne .
4.2 Věc bude vrácena v místě na
5 Smluvní pokuta
5.1 V případě, že se Vypůjčitel dostane do prodlení s vrácením Věci podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši slovy za každý den prodlení až do vrácení Věci.
6 Rozhodné právo
7 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
500 Kč
 • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a kontrolu toho, zda si Vámi předvolené atributy smlouvy neodporují. • Provedeme kontrolu specifikace věcí, které mají být předmětem smlouvy. • Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek platnosti smlouvy o výpůjčce. • Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup či jinak zvolené předvolby. • Bude-li nám ve smlouvě něco praktického chybět, doporučíme její doplnění či úpravu.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.