Vytvořte si Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

1. Souhlas s převodem podílu
Já,
jméno
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
, jako vyslovuji souhlas s tím, aby
moje manželka nabyla podíl převáděný
jméno
rovnajícím se poměru vkladu + slovy ku základnímu kapitálu
název společnosti
, IČO , se sídlem
adresa
, zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v pod sp. zn. , ve výši + slovy .
V dne
DD.MM.RRRR
_________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a společnosti. • Provedeme kontrolu specifikace podílu, jakož i případných dalších specifických podmínek, které jsou součástí dokumentu. • V širším kontextu můžeme doporučit podrobnější úpravu dokumentu či jiný vhodný postup tak, abyste se co možná nejjednodušeji dostali k požadovanému cíli.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

  • Tento souhlas potřebujete, převádíte-li podíl v s.r.o., a.s. či v družstvu, který spadá do společného jmění manželů.
  • I přesto, že jde v základu o relativně jednoduchý vzor, dá se v něm mnoho zásadních věcí pokazit. Dbejte tedy značné pozornosti a pečlivosti vyplňování vzoru, jelikož chyba by mohla způsobit neplatnost převodu obchodního podílu.
  • Klíčová je pro platnost dokumentu řádná specifikace společnosti a velikost předmětného podílu.
  • Budete-li do souhlasu vtělovat podmínky souhlasu, musí jít o podmínky splnitelné. Zároveň je definujte tak, aby se např. kvůli příliš krátké době při udělení souhlasu nemusel souhlas uzavírat opakovaně apod.
  • Pokud plánujete častou dispozici s podíly v obchodních společnostech, např. obchodování s akciemi, bylo by vhodné uzavřít dohodu manželů o správě společného jmění, ve které bude sjednáno, že v záležitostech týkajících se společného jmění jedná pouze jeden manžel.
  • Pokud Vám nechce manžel souhlas podepsat a takové jednání není v souladu se zájmy rodiny či zájmy Vašimi a rodina tím nebude nijak dotčena, je možné žádat soud o nahrazení projevu vůle místo Vašeho manžela.
  • Vyvarujte se uzavírání smlouvy bez souhlasu druhého manžela, jelikož ten by se následně mohl dovolálvat neplatnosti smlouvy o převodu a pravděpodobně by byl v žalobě také úspěšný. Důsledky pro Vás mohou být pak velice nepříznivé, jako např. vracení vyplacených zisků společnosti původním majitelům podílů atd.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací