Vytvořte si Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instrukce

 • Tento souhlas potřebujete, převádíte-li podíl v s.r.o., a.s. či v družstvu, který spadá do společného jmění manželů.
 • I přesto, že jde v základu o relativně jednoduchý vzor, dá se v něm mnoho zásadních věcí pokazit. Dbejte tedy značné pozornosti a pečlivosti vyplňování vzoru, jelikož chyba by mohla způsobit neplatnost převodu obchodního podílu.
 • Klíčová je pro platnost dokumentu řádná specifikace společnosti a velikost předmětného podílu.
 • Budete-li do souhlasu vtělovat podmínky souhlasu, musí jít o podmínky splnitelné. Zároveň je definujte tak, aby se např. kvůli příliš krátké době při udělení souhlasu nemusel souhlas uzavírat opakovaně apod.
 • Pokud plánujete častou dispozici s podíly v obchodních společnostech, např. obchodování s akciemi, bylo by vhodné uzavřít dohodu manželů o správě společného jmění, ve které bude sjednáno, že v záležitostech týkajících se společného jmění jedná pouze jeden manžel.
 • Pokud Vám nechce manžel souhlas podepsat a takové jednání není v souladu se zájmy rodiny či zájmy Vašimi a rodina tím nebude nijak dotčena, je možné žádat soud o nahrazení projevu vůle místo Vašeho manžela.
 • Vyvarujte se uzavírání smlouvy bez souhlasu druhého manžela, jelikož ten by se následně mohl dovolálvat neplatnosti smlouvy o převodu a pravděpodobně by byl v žalobě také úspěšný. Důsledky pro Vás mohou být pak velice nepříznivé, jako např. vracení vyplacených zisků společnosti původním majitelům podílů atd.

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

1 Souhlas s převodem podílu
Já, jméno, datum narození , bytem adresa, jako vyslovuji souhlas s tím, aby
moje manželka nabyla podíl převáděný jméno rovnajícím se poměru vkladu slovy ku základnímu kapitálu název společnosti, IČO , se sídlem adresa, zapsané v obchodním rejstříku vedeném soudem v pod sp. zn. , ve výši slovy.
Souhlas s převodem je udělen
V , dne
_________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
399 Kč
 • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a společnosti. • Provedeme kontrolu specifikace podílu, jakož i případných dalších specifických podmínek, které jsou součástí dokumentu. • V širším kontextu můžeme doporučit podrobnější úpravu dokumentu či jiný vhodný postup tak, abyste se co možná nejjednodušeji dostali k požadovanému cíli.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.