Vytvořte si Společný návrh na rozvod

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
DD.MM.RRRR
Navrhovatelé:
Jméno manželky:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manželka“)
a
Jméno manžela:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manžel“)
Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
– dle textu
Dvojmo
Soudní poplatek ve výši 2 000 Kč
Manžel a manželka shodně prohlašují, že dne
DD.MM.RRRR
uzavřeli manželství před .
Manžel a manželka shodně prohlašují, že nemají žádného nezletilého potomka.
Manžel prohlašuje, že stávající manželství s manželkou je jeho manželství.
Manželka prohlašuje, že stávající manželství s manželem je její manželství.
+
Navrhované důkazy:
– Kopie oddacího listu manžela a manželky
2. Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu trvání manželství však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Manžel a manželka k sobě ztratili citový vztah, o obnovení manželského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Manžel a manželka shodně uvádějí jako příčinu rozvratu jejich manželství .
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
– manželství trvá déle než jeden rok,
– manželé uvádějí stejný důvod rozvratu manželství,
– manželé oba usilují o rozvod manželství,
– manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů a svého bydlení.
+
Navrhované důkazy:
– Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
3. Petit
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující rozsudek:
Manželství uzavřené dne _____ mezi paní _____ , datum narození _____ , bytem _____ , a panem _____ , datum narození _____ , bytem _____ , se rozvádí.
_____________________
_____
_____________________
_____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Kateřina Tomášková
Mgr. Kateřina Tomášková, advokátka

„Poskytuji všestrannou profesionální právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva a vymáhání pohledávek.“

Tip od právníka

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Společný návrh na rozvod uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací