Vytvořte si Společný návrh na rozvod

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Navrhovatelé:
Jméno manželky:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manželka“)
a
Jméno manžela:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Státní příslušnost:
(dále jako „Manžel“)
Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
– dle textu
Dvojmo
Soudní poplatek ve výši 2 000 Kč
1 Vznik manželství
Máte spolu děti?
Manžel a manželka shodně prohlašují, že dne uzavřeli manželství před .
Manžel a manželka shodně prohlašují, že nemají žádného nezletilého potomka.
Manžel prohlašuje, že stávající manželství s manželkou je jeho manželství.
Manželka prohlašuje, že stávající manželství s manželem je její manželství.
Navrhované důkazy:
– Kopie oddacího listu manžela a manželky
2 Trvalý rozvrat manželství
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu trvání manželství však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Manžel a manželka k sobě ztratili citový vztah, o obnovení manželského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Manžel a manželka shodně uvádějí jako příčinu rozvratu jejich manželství .
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
– manželství trvá déle než jeden rok,
– manželé uvádějí stejný důvod rozvratu manželství,
– manželé oba usilují o rozvod manželství,
– manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů a svého bydlení.
Navrhované důkazy:
– Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
3 Petit
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující rozsudek:
Manželství uzavřené dne _____ mezi paní _____, datum narození _____, bytem _____, a panem _____, datum narození _____, bytem _____, se rozvádí.
_____________________
_____
_____________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Bc. Milan Trávníček

JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
1 000 Kč
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.