Vytvořte si Výpověď z pracovního poměru na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Tip od právníka

  • Použijte, pokud vypovídáte pouze pracovní smlouvu; na vše ostatní užijte obecnou výpověď.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Výpověď z pracovního poměru

Název adresáta:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
V , dne DD.MM.RRRR
Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí
jméno, datum narození DD.MM.RRRR, bytem adresa, tímto jako vypovídá pracovní poměr u vás, jako zaměstnavatele, podle ust. § 50 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), který byl založen pracovní smlouvu uzavřenou dne DD.MM.RRRR (dále jako „Smlouva“).
Tato výpověď Smlouvy je dána
Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby.
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí výpovědi
Tato výpověď byla doručena (předána) dne DD.MM.RRRR
V , dne DD.MM.RRRR
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Vojtěch Říha

JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
1500 CZK
  • Komplexní právní posouzení výpovědi z pracovního poměru s ohledem na bohatou judikaturu tak, aby výpověď byla udělená platně.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 CZK

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční členství – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací