Vytvořte si Výpověď na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal

Instrukce

 • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
 • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
 • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
 • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
 • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
 • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
 • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
 • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.

Výpověď

Jméno adresáta:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Věc: Výpověď
jméno, datum narození , bytem adresa, tímto vypovídá , kterou s vámi uzavřel dne (dále jako „Smlouva“).
Tato výpověď Smlouvy je dána
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
S pozdravem
______________________________
_____
Převzetí výpovědi
Tato výpověď byla doručena (předána) dne .
V , dne
___________________________
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Pavel Kosař

Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
500 Kč
 • 1) Nejprve Vás požádáme o zaslání původní smlouvy či dohody, kterou budete vypovídat. 2) Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a platnosti původního smluvního vztahu. 3) Provedeme kontrolu rozsahu výpovědi a dodržení případných lhůt pro podání výpovědi. 4) Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek výpovědi. 5) Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.