Vytvořte si Vytýkací dopis

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Šárka Kincelová, Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.

Instrukce

  • Použijte v případě, že zaměstnanec porušuje povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, interních předpisů, zákoníku práce.
  • Zákonná úprava tohoto dokumentu je k dispozici zde.
  • Dopis musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou (ideálně přímo na pracovišti).

Vytýkací dopis

Jméno adresáta:
Datum narození:
Ulice a číslo popisné:
PSČ a město:
Věc: Upozornění zaměstnance na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a výzva k odstranění nedostatků
Dne jste do pracovního poměru k název firmy, IČO, sídlo (dále jen „zaměstnavatel“), kde nyní vykonáváte práci jako pracovní pozice. Podpisem pracovní smlouvy jste se zavázal plnit svědomitě a řádně pracovní úkoly, zejména dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele, a dále řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch.
Neplníte popis povinnosti, čímž porušujete pracovněprávní předpisy a konkrétní článek pracovní smlouvy.
Opakovaně jste byl svým nadřízeným na neplnění povinností upozorňován a žádán o nápravu, avšak bez výsledku.
Současně Vás upozorňujeme na možnost výpovědi pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele podle zákoníku práce v případě trvajícího porušování povinností vztahujících se k Vámi vykonávané práci. Výše popsané jednání proto považujeme za nesplnění
Nedojde-li k nápravě ve lhůtě počet , bude zaměstnavatel nucen ukončit s Vámi pracovní poměr výpovědí ve smyslu § 52 písm. f) zákoníku práce.
Podpis zaměstnavatele
V městodne
_____________________________________
_____
Je podepisováno v případě, že je dopis předáván zaměstnanci na pracovišti. Pokud je zasílán poštou, tuto část skryjte.

Podpis zaměstnance
Převzal dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Šárka Kincelová | Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.