Vytvořte si žalobu o vypořádání společného jmění manželů

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
Manžel:
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „ Žalobce “)
Manželka:
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako „ Žalovaný “)
Věc: Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Přílohy:
– dle textu
Dvojmo
Úvodní prohlášení
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne
DD.MM.RRRR
u a bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu, č. j. .
Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu , č. j. , ze dne
DD.MM.RRRR
, který nabyl právní moci dne
DD.MM.RRRR
.
K dnešnímu dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se Žalobce domáhá vypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.
Za trvání manželství účastníci nabyli z prostředků tvořících společné jmění manželů movité nebo nemovité věci uvedené níže v tomto návrhu.
1. Příkázání majetku Žalobci
1.1. Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalobce:
+
2. Příkázání majetku Žalovanému
2.1. Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalovaného:
+
3. Ocenění
Aktuální cena výše uvedených věcí, jejichž vypořádání se domáhám, mi není známa a nepředpokládám, že bychom byli s žalovaným schopni se na ceně dohodnout v rámci shodných tvrzení.
S ohledem na výše uvedené navrhuji dokazování znaleckým posudkem znalce z oboru oceňování věcí.
+
4. Přikázání finančních závazků
Nechť je přikázán dluh vůči věřiteli, kterým je , IČO: , se sídlem , který vznikl uzavřené dne
DD.MM.RRRR
, jež činí ke dni podání této žaloby částku + slovy.
+
5. Finanční vypořádání
Nechť je určena povinnost zaplatit Žalovanému částku ve výši + slovy na vypořádání nároků ze společného jmění manželů s přihlédnutím ke zjištěným cenám výše uvedeného majetku a dalším rozhodným skutečnostem.
+
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________
_____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

.

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Žaloba o vypořádání společného jmění manželů uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací