Vytvořte si Zápis z jednání valné hromady na míru

44366

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Zápis z jednání valné hromady společnosti

Zápis z jednání valné hromady
obchodní firma
, IČO: , se sídlem
adresa
.
Datum:
DD.MM.RRRR
, čas hodin
Místo:
Přítomni společníci:
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
, počet hlasů
Další přítomné osoby:
Nikdo
Zahájení
Jednání valné hromady zahajuje
jméno
, jakožto její svolavatel.
konstatuje, že jsou přítomni společníci mající dohromady % všech hlasů, valná hromada tedy usnášeníschopná.
1 Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady
Společník se výslovně vzdal práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
uvedl, že valná hromada musí podle zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu a zapisovatele. Předsedou valné hromady byl(a) navržen(a)
jméno
a zapisovatelem(lkou)
jméno
.
požádal přítomné, aby hlasovali o následujícím usnesení:
„Předsedou valné hromady je jmenován(a) , datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
. Zapisovatelem(kou) valné hromady je jmenován(a) , datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
.“
Hlasování:
Společník ( hlasů) ;
konstatoval(a), že valná hromada společnosti svého předsedu , kterým je a zapisovatele(ku) , kterým(ou) je .
Program valné hromady
se ujal(a) funkce předsedy valné hromady.
Programem valné hromady je:
Rozhodnutí o
požádal přítomné, aby hlasovali o výše uvedeném programu této valné hromady.
Hlasování:
Společník ( hlasů) ;
konstatoval(a), že valná hromada společnosti program valné hromady.
Hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady
2
přistoupil k projednání prvního bodu programu valné hromady.
seznámil přítomné společníky s účetní závěrkou společnosti za rok .
Účetní záverka společnosti za rok tvoří přílohu tohoto zápisu.
požádal společníky, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok .
za rok ve výši
částka
se:
částka ve výši
částka
;
Hlasování:
Společník ( hlasů) ;
konstatoval(a), že valná hromada společnosti uvedené usnesení.
Ukončení valné hromady
Program jednání valné hromady je naplněn, žádný ze společníků nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program valné hromady a tudíž zasedání ukončil.
__________________________________.
__________________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • Kontrola stanov společnosti a souladu jednotlivých bodů zasedání se stanovami.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Lukáš Hojdn
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 16941

„Naši právníci jsou specialisté v oboru práva občanského, obchodního, práva veřejných zakázek a práva insolvenčního. Své služby poskytujeme jak spotřebitelům a drobným živnostníkům, tak velkým obchodním korporacím.“

Tip od právníka

  • Použijte, pokud potřebujete přijmout nějaké rozhodnutí valné hromady (společníků) Vaší společnosti, typicky schválení účetní závěrky, jmenování jednatele/členů představenstva.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Zápis z jednání valné hromady společnosti uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací