Vytvořte si Zápis z jednání valné hromady na míru

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Zápis z jednání valné hromady společnosti

Zápis z jednání valné hromady
obchodní firma
, IČO: , se sídlem
adresa
.
Datum:
DD.MM.RRRR
, čas hodin
Místo:
Přítomni společníci:
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
, počet hlasů
Další přítomné osoby:
Nikdo
Zahájení
Jednání valné hromady zahajuje
jméno
, jakožto její svolavatel.
_____ konstatuje, že jsou přítomni společníci mající dohromady % všech hlasů, valná hromada tedy usnášeníschopná.
1 Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady
Společník _____ se výslovně vzdal práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
_____ uvedl(a), že valná hromada musí podle zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu a zapisovatele. Předsedou valné hromady byl(a) navržen(a)
jméno
a zapisovatelem(lkou)
jméno
.
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o následujícím usnesení:
„Předsedou valné hromady je jmenován(a) _____ , datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
. Zapisovatelem(kou) valné hromady je jmenován(a) _____ , datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
.“
Hlasování:
Společník _____ ( _____ hlasů) ;
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti svého předsedu , kterým je _____ a zapisovatele(ku) , kterým(ou) je _____.
Program valné hromady
_____ se ujal(a) funkce předsedy valné hromady.
Programem valné hromady je:
Rozhodnutí o .
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o výše uvedeném programu této valné hromady.
Hlasování:
Společník _____ ( _____ hlasů) ;
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti program valné hromady.
Hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady
2
_____ přistoupil(a) k projednání prvního bodu programu valné hromady.
_____ seznámil(a) přítomné společníky s účetní závěrkou společnosti za rok .
Účetní záverka společnosti za rok _____ tvoří přílohu tohoto zápisu.
_____ požádal(a) společníky, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok _____.
za rok _____ ve výši + slovy se:
částka ve výši + slovy ;
Hlasování:
Společník _____ ( _____ hlasů) ;
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti uvedené usnesení.
+
Ukončení valné hromady
Program jednání valné hromady je naplněn, žádný ze společníků nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program valné hromady a tudíž _____ zasedání ukončil(a).
__________________________________.
_____.
__________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • Kontrola stanov společnosti a souladu jednotlivých bodů zasedání se stanovami.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Lukáš Hojdn
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 16941

„Naši právníci jsou specialisté v oboru práva občanského, obchodního, práva veřejných zakázek a práva insolvenčního. Své služby poskytujeme jak spotřebitelům a drobným živnostníkům, tak velkým obchodním korporacím.“

Tip od právníka

  • Použijte, pokud potřebujete přijmout nějaké rozhodnutí valné hromady (společníků) Vaší společnosti, typicky schválení účetní závěrky, jmenování jednatele/členů představenstva.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Zápis z jednání valné hromady společnosti uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací