Vytvořte si Závěť na míru

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Závěť

Já, , bytem , datum narození
DD.MM.RRRR
, pořizuji o svém majetku v souladu s §1494 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Výslovně připouštím, aby se výše uvedení dědicové při pozůstalostním řízení dohodli o rozdělení majetku i jinak, než je uvedeno v této závěti.
Před přítomnými svědky prohlašuji, že tato listina obsahuje mou pravou poslední vůli
V , dne
DD.MM.RRRR
______________________
_____
Svědci
My, níže podepsaní, tímto dosvědčujeme, že _____ před námi současně přítomnými svědky podepsal(a) dnes vlastní rukou tuto závěť s rozvahou, vážně a bez donucení, a stvrzujeme, že tato závěť je skutečně projevem poslední vůle jejího výše podepsaného pořizovatele, který prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
V _____ , dne _____
______________________
Jméno: , datum narození
DD.MM.RRRR
, bydliště
V _____ , dne _____
______________________
Jméno: , datum narození
DD.MM.RRRR
, bydliště
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a předmětu dědictví, zejména pak identifikaci nemovitostí. • Spočítáme Vám podíly, které bez ohledu na obsah závěti potenciálně připadnou neopomenutelným dědicům. • Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek zákona. • Zkontrolujeme, zda konkrétní svědci označení v závěti smějí tuto funkci vykonávat. V tomto případě jde o zcela zásadní podmínku, která by byla způsobilá učinit celou závěť neplatnou. • Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup, jako např. vypořádání majetkových vztahů již za života zůstavitele např. darováním nemovitosti se zřízením věcného břemene atd.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete pořídit poslední vůli o celém svém majetku či pouze některé z jeho částí.
  • Buďte velice obezřetní a pečliví při specifikaci majetku, zejména pak nemovitostí. Nesprávná specifikace majetku by mohla mít vliv na určitost/neurčitost vymezení předmětu závěti a tím i na její platnost či neplatnost.
  • Zůstavitel má možnost do závěti přidat i podmínku, doložení času nebo příkaz, který musí dědicové splnit. Vzhledem k tomu, že zapracování podmínek a příkazů tak, aby mohly být považovány za platné, je velice složité, doporučujeme se v těchto případech obrátit raději na advokátní kancelář. 
  • V závěti můžete uvést libovolný počet dědiců.
  • Pokud závěť vytisknete a podepíšete, je třeba, aby byli u podpisu alespoň dva svědci. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná nebo osoba, která není znalá jazyka, ve kterém se závěť pořizuje, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Svědkem nemůže být ani dědic, osoba dědici blízká či zaměstnanec dědice, dále pak pisatel, předčitatel, vykonavatel závěti, tlumočník či úřední osoba. 
  • Pokud svědky nechcete, je třeba vytisknutou závěť celou slovo od slova přepsat rukou.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Závěť uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací